Soal Ujian Praktek Bahasa Jawa Kelas 5 Beserta Kunci

Soal Ujian Praktek Bahasa Jawa Kelas 5 Beserta Kunci, berikut kakak berikan contoh soal Bahasa Jawa terbaru beserta kunci jawabannya. Soal Bahasa Jawa Kelas 5 ini semoga dapat membantu adik adik dalam belajar ya

Soal Ujian Praktek Bahasa Jawa Kelas 5 Beserta Kunci
Soal Ujian Praktek Bahasa Jawa Kelas 5 Beserta Kunci

I. MENDENGARKAN

LAIRE JARA SANDHA
Ing Negara Magada, Sang Raja jejuluk Prabu Briyadrata, kagungan garwa loro kang tansah rukun. Mung emane wis pirang-pirang warsa anggone bebrayan during peputra, ndadekake Prabu Briyadrata prihatin banget.
Sang Prabu banjur tapa ana pinggiring kali Bagi Ratri.Nalika Sang Prabu tapa, ana kae lokan ing lelakon gaweane kang akarya jagad. Ing pangkone Sang Prabu ketiban pelem,aran pelem pertangga jiwa. Pelem diasta kondur ,diparingake garwane. Gandheng garwane loro, mula pelem mau disigar dadi loro, banjur diparingake garwane.
Sawise dhahar pelem,garwane padha nggar bini. Sesasi, rong sasi, telung sasi, nganti sangang sasise puluh dina, garwane padha babaran. Nalika semana ana kae lokan lelakon, bayi lahir mung separo, garwa sijine uga mengkono.
Sang Prabu lingsem, bayi banjur dibuang menyang alas.Ing alas bayi mau ditemu Nyai Jara, banjur digathukake. Bayi bisa gathuk lan urip, banjur dijenengi Jara Sandha.

PITAKONAN :
1. Apa irah-irahan wacan ing nduwur ?
2. Piro garwane Prabu Briyadrata ?
3. Apa sebabe Prabu Briyadrata prihatin banget ?
4. Sapa kang nemu bayine sang Prabu
5. Kenang apa bayine kok dibuang nang alas ?

Pelajari juga Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Terbaru

II. BERBICARA
Pacelathon telpon ing ngisor iki praktekna !

Bu Tri : “ Nyuwun tulung ya dhik, mengko matur ibu menawa Bu Tri nelpon, saperlu nyaosi pirsa
menawa arisan kang biasane tanggal sepuluh diundur tanggal sewelas .”
Maya : “ Inggih bu , mangke kula aturaken ibu menawi ibu sampun kondur peken. “
Bu Tri : “ Ya dhik Maya, matur nuwun banget ya! ‘
Maya : “Inggih bu,sami-sami “

Nah di atas adalah contoh soal Bahasa Jawa Kelas 5 terbaru, untuk kunci jawaban soal bahasa Jawa Kelas 5 di atas silahkan disimak ya

KUNCI JAWABAN UKK PRAKTEK TAHUN PELAJARAN 2017 /2018
MATA PELAJARAN : BAHASA JAWA
KELAS V( LIMA)

 

I . 1. Laire Jara Sandha
2. 2
3. Durung kagungan putra
4. Nyai Jara
5. Sebab bayi kang lair mung separo, Prabu Briyadrata lingsem / isin

Soal Ujian Praktek Bahasa Jawa Kelas 5 Beserta Kunci telah kakak sampaikan, semoga sukses ya…