SLBSLB C

Soal Ujian SLB C Bahasa Jawa Kelas 8

Soal Ujian SLB C Bahasa Jawa Kelas 8, berikut terdapat kumpulan soal latihan ujian bagi adik-adik SLB Kelas 8C silahkan pelajari ya.

Soal Ujian SLB C Bahasa Jawa Kelas 8
Soal Ujian SLB C Bahasa Jawa Kelas 8

Sebelumnya sudah kakak sampaikan beberapa contoh soal anak SLB untuk adik-adik SLB pelajari. Sementara kakak belum sempat upload untuk materi SLB A atau materi SLB B. Sementara materi SLB C dahulu yang kakak upload. Jadi untuk materi soal SLB yang lain silahkan adik-adik tunggu ya.

 

I.  Wenehana tandha ping (x) ing aksara a, b, utawa c sangarepe wangsulan kang bener!

1.   Loro basa kramane….

a.   setunggal

b.   kaleh

c.   tigo

 

2.   Limo basa kramane….

a.   gangsal

b.   sekawan

c.   tiga

 

3.   papat basa kramane….

a.   gangsal

b.   sekawan

c.   setunggal

 

4.   Sepuluh basa kramane….

a.   sedasa

b.   sekawan

c.   setunggal

 

5.     Siji basa kramane….

a.   setunggal

b.   kaleh

c.   tiga

 

6.   Kula kelas….

a.   7 C1

b.   7C

c.   8C1

d.   diceritani

 

7.   Telu basa kramane….

a.   setunggal

b.   kaleh

c.   tiga

 

8.   Sare boso ngokone….

a.   turu

b.   lungo

c.   adus

 

9.   Yen ana kanca sing lara … tilik.

a.   kepeksa

b.   wajibe

c.   aja

 

10.   Pak Timbul lagi … televisi.

a.   ndelok

b.   nonton

c.   mirsani

 

11.                                                                                        Gambar ing sisih basa kramane….

a.     asta

b.     paningal

c.     mustaka

 

 

12.   Yen lungguh sing….

a.   jejeg

b.   anteng

c.   rame

13.                                                                                        Iki pisang….

a.     sauler

b.     satundhun

c.     selirang

 

14.   Ibu sampun….

a.   tilem

b.   sare

c.   turu

 

15.   Dadi murid aja seneng….

a.   sinau

b.   sregep

c.   bolos

16.                                                                                        Gamelan ing sisih arane….

a.     kendang

b.     suling

c.     gong

 

17.        Sikil kajaba kanggo mlaku kanggo….

a.        nendhang

b.       mangan

c.        nyekel

 

18.        Sing kalebu tembang dolanan yaiku….

a.        pocung

b.       jamuran

c.        mijil

 

19.   Sing ngelu iku….

a.   gulune

b.   sikile

c.   sirahe

 

20.   Langite katon…amarga arep udan.

a.   peteng

b.   resik

c.   biru

Baca juga:

Soal UAS SLB 7C1 Bahasa Jawa (Mulok)

Bagi yang hendak mendownload Soal Ujian SLB C Bahasa Jawa Kelas 8 silahkan melalui link berikut

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Mohon matikan adblock pada browser anda. Kami memahami bahwa iklan di website membuat anda kurang nyaman, namun dengan adanya iklan, website ini tetap dapat bertahan. Terima kasih atas pengertiannya.